Upgrade Eckart College

Upgrade Eckart College

Het project Upgrade Eckartcollege moet het schoolcomplex weer bij de tijd laten geraken zodat het complex aansluit op de beleving van leerlingen van nu.
Voor dit project werden Yksi Ontwerp en Archiplex, interieurontwerpers en architect, gevraagd om een masterplan op te stellen waarbij de upgrade in een aantal fasen uitgevoerd kan worden.
Na workshops met leerlingen en leraren is een verbeterplan opgesteld waarin een aantal doelen wordt nagestreefd:
*een versterking van de wisselwerking tussen de binnen- en buitenruimtes;
*meer zitgelegenheid in de openbare ruimtes, zowel binnen als buiten;
*duidelijker vormgeving van de buitenruimtes met meer groen en meer kleurgebruik;
*een uitgekiend kleurgebruik in het interieur waardoor de verschillende vleugels een eigen karakter krijgen en de inrichting beter tot zijn recht komt;
*het totaal moet een zekere rustgevendheid en geborgenheid bieden, ruimtelijkheid en diversiteit.
*vanaf de straat moet het complex uitnodigend zijn en bezoekers naar de juiste bebouwen leiden.
‘Ontwerpenderwijs’ ontstond het motto ‘Grand cafĂ© in Central park’.

Visuals door Studio Vuur