Upgrade Eckartcollege Eindhoven

Upgrade Eckartcollege Eindhoven

Het project Upgrade Eckartcollege moet het schoolcomplex weer bij de tijd krijgen zodat het aansluit op de beleving van leerlingen van nu.
Voor dit project zijn Yksi Ontwerp en Archiplex, interieurontwerpers en architect, gevraagd om een masterplan voor het Eckartcollege op te stellen opdat de upgrade in een aantal fasen uitgevoerd kan worden.
Na workshops met leerlingen en leraren is een verbeterplan opgesteld waarin een aantal doelen worden nagestreefd:
*een versterking van de wisselwerking tussen de binnen- en buitenruimtes;
*meer zitgelegenheid in de openbare ruimtes, zowel binnen als buiten;
*duidelijker vormgeving van de buitenruimtes met meer groen en meer kleurgebruik;
*een uitgekiend kleurgebruik in het interieur waardoor de verschillende vleugels een eigen karakter krijgen en de inrichting beter tot zijn recht komt;
*het totaal moet een zekere rustgevendheid en geborgenheid bieden, ruimtelijkheid en diversiteit.
*vanaf de straat moet het complex uitnodigend zijn en bezoekers naar de juiste bebouwen leiden.
Ontwerpenderwijs ontstond het motto: Grand café in Central park

Visuals door Studio Vuur